Ragadj tollat márciusig – irodalmi pályázatok

Olvasási idő: 4 perc

Három irodalmi pályázaton is indulhatunk március 15-ei határidővel. Használjuk fel jól ezeket a borús napokat, és ragadjunk tollat.

Adj nekünk egy Adyt! – Novellapályázat

Fotó: Magyar Fotográfiai Múzeum

Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából szerkesztőségünk új novellapályázatot hirdet a költő emléke előtt tisztelegve Adj nekünk egy Adyt! címmel.

Téma megjelölés: A novellákat Ady Endre Intés az őrzőkhöz című verséhez valamilyen formában kötődve várjuk. Tehát olyan írásműveket látunk szívesen, melyek feldolgozzák prózai formában a vers témáját, vagy azt ihletforrásként tekintik. A novella kötődhet Ady Endre életéhez, de a verset más módon is feldolgozhatja.

Formai megkötés: Minimum 5000 – maximum 15000 leütés (szóközzel együtt), Times New Roman betűstílus, normál sorköz. A beérkezett pályaműveket Word doc, vagy docx formában tudjuk elfogadni.

Stílusmegkötés: nincs

A novella bármilyen zsánerben íródhat, de nem lehet semmilyen módon trágár vagy pornográf.

Beküldés: kizárólag emailben a cornandsoda@cornandsoda.com címre

Pályázati nevezési díj: 1 000 HUF

Kedvezményezett bankszámlaszáma: 11711010-21408018

Kedvezményezett neve: KIKE

Közlemény: Novellapályázat + pályázó neve

Díjazás:

Első helyezett: 15 000 forintos könyvvásárlási utalvány

Második helyezett: 10 000 forintos könyvvásárlási utalvány

Harmadik helyezett: 5000 forintos könyvvásárlási utalvány

Továbbá a legjobbnak ítélt novellákat megjelentetjük a magazin oldalán.

A beérkezett pályaműveket a szerkesztőség bírálja el és választja ki a győzteseket.

Leírás: A Corn & Soda oldalon az oldal üzemeltetője, a Kritikusok és Írók Kulturális Egyesülete (röviden KIKE), novellapályázatot hirdet, melynek témája Ady Endre Intés az őrzőkhöz című verséhez kötődik. Olyan írásműveket várunk, melyek valamilyen módon prózai formában dolgozzák fel a vers témáját, vagy ihletforrásként tekintik azt. A novella kötődhet Ady Endre életéhez, de ez nem elvárás. A novellának azonban valamilyen módon kötődnie kell a vershez.

A pályázat nevezési díjhoz kötött, melynek célja Egyesület és az oldal fenntartása, ezért pályázni a nevezési díj határidőig történő átutalásával és a pályamű határidőig való beküldésével lehet.

A pályaműveket és az átutalási bizonylatot csatoltan kérjük küldeni a megadott email címre: cornandsoda@cornandsoda.com. Emellett az email szövegében kérjük feltüntetni a pályázó nevét, címét és egyéb elérhetőségeit. A pályázóktól kérjük, hogy az email tárgymezőjébe írják bele, hogy ”Novellapályázat.” Továbbá az átutalás közleményébe szintén tüntessék fel, hogy Novellapályázat, a pályázó nevével együtt.

Egy pályázó kizárólag egy pályaművel nevezhet, és csak a pályázatban leírtaknak megfelelt műveket tudjuk elfogadni. A pályázatban leírtaktól való eltérés kizárást von maga után. A pályázatban nem vehetnek részt a szerkesztőség munkatársai és családtagjai.

Forrás: http://cornandsoda.com/adj-nekunk-egy-adyt-novellapalyazat/

Ady és én pályázat

Január 27. és március 15. között az M5 kulturális csatorna pályázati felhívást hirdet Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából.

Készíts saját alkotást Ady Endre egyik verséből vagy ragadj ki az életéből egy hozzád kötődő fontos eseményt! A pályázatra jelentkezhet minden érdeklődő, aki betöltötte a 14. életévét, és a mediaklikk.hu/ady-es-en/ oldalon január 27-től elérhető, kitöltött jelentkezési lapot elküldte az adyesen@mtva.hu e-mail címre. A nevezés és a részvétel díjmentes.

A felhívásra jelentkezhet bárki, aki érdeklődik Ady Endre költészete és életútja iránt, és azt felhasználva készíteni tud egy videót, egy fotót, vagy egy irodalmi művet. A videó hossza legfeljebb 5 perc, a fotó minimum 1200 képpont szélességű vagy magasságú, az irodalmi mű pedig maximum 4000 karakterből állhat. A pályázók csak 1 műfajban indulhatnak és csak 1 alkotást küldhetnek be az M5 szerkesztőségébe.

A jelentkezéseket és az alkotásokat az adyesen@mtva.hu e-mail-címre várjuk, a beküldés módjáról és a technikai feltételekről a pályázók a jelentkezési lapon és a szabályzatban olvashatnak részletesen, melyek elérhetők a mediaklikk.hu/ady-es-en/ oldalon.

A beküldési időszak 2019. január 27-én indul 20:00 órakor és 2019. március 15-én 24:00 órakor zárul. A pályázat feltételeinek megfelelő pályamunkák érkezési sorrendben felkerülnek a mediaklikk.hu/ady-es-en/ oldalra, valamint a videók a közönségszavazás időszakában, március 17. 00:00 óra és március 20. 24:00 óra között az M5 csatorna Facebook oldalán is elérhetőek lesznek. Az alkotásokat 3 tagú szakmai zsűri is értékeli. A zsűri a Videókból 3, a Fotókból és az Irodalmi művekből pedig 1-1 alkotást díjaz. A Videók kategóriájában közönségszavazás alapján 1 díj kerül odaítélésre. Az eredményhirdetésre március 27-én kerül sor az M5 csatorna Ady és én c. műsorában.

Forrás: https://www.mediaklikk.hu/cikk/2019/01/25/ady-es-en/

A Farkas András Alapítvány irodalmi pályázata

A Farkas András Alapítvány nyílt pályázatot hirdet és közlési lehetőséget biztosít szépprózai alkotások írására az alábbiak szerint.

A pályázat kiírója: A pályázatot a Farkas András Alapítvány hirdeti meg. Az Alapítvány névadója az Egerben élt költő és újságíró, közéleti ember. Az Alapítvány értékválasztásának kulcsszavai: szabadság, egyenlőség, haza, haladás. Az Alapítvány célja az egri és Egerhez kötődő emberekben rejlő kulturális, szellemi értékek, alkotókészség kibontakoztatása.

Ennek érdekében az Alapítvány díjat alapít „Farkas András-díj” elnevezéssel, melyet az évente különböző művészeti ágakban, műfajokban és témakörökben meghirdetendő alkotói pályázat győztesének ad át.

Az Alapítvány három művet pénzjutalommal díjaz, melyeknek együttes összege: 300 000 Forint. Az Alapítvány további pályaműveket is elismerésben részesíthet.

A pályaművek formai és tartalmi követelményei: A pályamű legyen magyar nyelvű novella, elbeszélés vagy kisregény. A pályamű eredeti legyen és olyan alkotás, amely nyilvánosan még nem jelent meg. Nyilvános megjelenésnek tekintjük a közösségi oldalakon vagy bármely más internetes felületen való közzétételt is.

Terjedelmi elvárás: legalább 30.000, de legfeljebb 150.000 karakter.

A pályázók köre: A pályázó életkora a pályázat beadási határidő-pontjában nem haladhatja meg a 35 évet.

A pályázaton egy alkotó legfeljebb két pályaművel vehet részt.

A pályázat beadása, feltételek, határidő: A pályaműveket anonim módon, jeligével, elektronikus levélben kell benyújtani a kiíró e-mail címére!

A pályázó e-mail címe legyen beazonosíthatatlan, lehetőleg erre a célra jöjjön létre!

A pályaműveket 2019. március 15-én 24 óráig lehet benyújtani a következő e-mail címre: farkasandrasalapitvany@gmail.com

A pályázó a pályázat beadásával hozzájárul műve közzétételéhez az Alapítvány honlapján. A pályázat elbírálása:A pályaműveket a kiíró által felkért Bíráló Bizottság értékeli.

A pályázat eredményhirdetése nyilvános rendezvény keretében történik, melyre minden pályázó az esemény előtt 30 nappal az időpont és a helyszín megjelölésével meghívást kap.

Várható időpontja: 2019. május vége.

A díj ünnepélyes átadására ekkor kerül sor.

Forrás: http://farkasandrasalapitvany.hu/kortars-irodalmi-palyazat/