UTÓ/HATÁS (Bábel) | ColLab-kiállítás a Müsziben - Socfest

UTÓ/HATÁS (Bábel) | ColLab-kiállítás a Müsziben

Olvasási idő: 2 perc

Az Utó/hatás öt fiatal budapesti képzőművész közös projektje, amely a Collaboration Laboratory (ColLab) együttműködés/együttgondolkodás újabb állomásaként valósul meg.

A művészek a műbefogadás problematikájára akartak reflektálni. Két szerepkörük volt ebben a projektben: a műbefogadó és a műalkotó. A befogadóban lezajló percepciós folyamat nem vizualizálódik mások számára. Az alkotó művészetén keresztül kommunikál a nézővel, ezeket az információkat a befogadó értelmezi, amelyek azonban nem feltétlenül egyeznek az alkotó alapkoncepciójával. Wittgenstein alapgondolata sejlik fel a koncepcióban, amelyet a művészek maguk elé tűztek ki célul. Ez a projekt valóságossá és kézzelfoghatóvá kívánja tenni ezt a gondolatok megértésekor és leképzésekor létrejövő elcsúszást. Az ószövetségi bábeli zűrzavar szimbóluma ennek a “megnemértésnek” már évezredek óta.

Az alkotók kísérletet tettek arra, hogy ezt a megértési avagy nem-megértési folyamatot mások számára is interpretálják. Tükröt tartanak a mai kortárs műértelmezésnek, a könnyed, játékos hangnem ezt a fajta attitűdöt hangsúlyozza. Mint az a kiállított munkákból is világosan kiderül, az alkotók nem voltak képesek megfejteni egymás gondolatait maradéktalanul (bár ebben a projekt befejezéséig nem lehettek biztosak) mégis munkáikkal egyedi, művészi létüket bizonyítják. Rávilágítanak arra, hogy a másik művész által alkotott művek, mint tökéletes inspirációforrás szolgálnak, mindazzal együtt, hogy egy teljesen más jelentésréteget sikerült kifejteniük belőlük, amely talán nem is volt az előzőleg alkotó művész sajátja. Sokszínű, változatos munkáik azt sugallják felénk, hogy ez talán nem is baj, és a mai kortárs képzőművészeti közegben elterjedt, kényszeres képfejtési vágyat mintegy félredobva, a műélvezetre és a műértés más aspektusaira fókuszálnak.

A didaktizmust kizárva, de az emberek számára élvezhető vizuális műalkotásokat kívánnak létrehozni, amelyek művészi minőségüknél fogva is gondolatébresztő a néző számára, még ha az eredeti alapgondolat nem is bontakozik ki teljes egészében. Egyfajta kitárulkozásként értelmezhető, hogy a művészek felfedik és lerántják a leplet arról a tévhitről, hogy a művészek feltétel nélkül megértik egymás munkáit, vagy hogy a műértelmezésben a köreiken kívül álló befogadó felett állnak. Az itt kiállító öt művész önnönmagát lecsupaszítva, védtelenül feltárja a néző előtt a műbefogadás megannyi aspektusát és rejtélyeit, nem tesz különbséget maga és más néző között.

Kiállító művészek: DUKAI Zsófia | KOCSOR Lili Virág | PETÁK Dénes | RICHÁRD Matisz | SZABÓ Kristóf

Megnyitó: 2015. január 8. (csütörtök) 19.00

A kiállítás megtekinthető:
2015. január 08 – január 31. | H-P 10.00-18.00, Sz-V 14.00-18.00
Müszi – Művészeti Szint | 1085 Budapest Blaha Lujza tér 1.
(A bejárat a Somogyi Béla utca felől található, egy nagy, zöld ajtó Müszi logóval – csöngess bátran!)